Zaradi.hr - podrška zapošljavanju OSI

Pronađite posao

Uvjeti korištenja

ZARADI.HR

Opći uvjeti korištenja platforme „ZaRadi.hr“

  • Naziv: ZaRadi.hr
  • Udruga „Srce“ - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
  • Adresa: Petra Preradovića 3, 10380 Sveti Ivan Zelina
  • OIB: 74744681525 - Udruga „Srce“

Opće odredbe

Udruga „Srce“ - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji pruža online uslugu na World Wide Web mreži (Internetu) putem svojih Internet stranica na domeni zaradi.hr (https://zaradi.hr).

Ovi Opći uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: "Korisnici" ili "Korisnik"). Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije na platformu zaradi.hr Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje platforme zaradi.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja platforme zaradi.hr osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup platformi zaradi.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja platforme zaradi.hr tako i iz drugih razloga za koje nije odgovorna udruga „Srce“.

Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili e-mailom), a udruga „Srce“ će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

Prihvaćanje Uvjeta

Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije na platformu zaradi.hr, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja zaradi.hr usluge.

Ako se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 16 godina, upućuje se istog da preuzme Suglasnost za roditelje te potpisanu i fotografiranu pošalje kako bi koristio zaradi.hr uslugu.

Promjene Uvjeta

Udruga „Srce“ zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na zaradi.hr platformi.

Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja zaradi.hr platforme ili nastavkom korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Udruga „Srce“ zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i zaradi.hr platformu. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje zaradi.hr platforme.

Udruga „Srce“ ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja zaradi.hr platforme kako bi se osiguralo poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik zaradi.hr platformu koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole udruge „Srce“ te prihvaća da udruga „Srce“ nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju udruga „Srce“ neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja zaradi.hr platforme, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja zaradi.hr usluge.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje zaradi.hr usluge te sve sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Uz prethodno navedene uvjete, udruga „Srce“ neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na zaradi.hr platformi, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnici ne smiju putem zaradi.hr usluge objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja udruge „Srce“, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti zaradi.hr uslugu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj zaradi.hr platforme.

Autorska prava

Zaradi.hr Internet stranice privatno su vlasništvo udruge „Srce“. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem zaradi.hr usluge mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

Povezivanje na zaradi.hr sustav i njegovo korištenje, što uključuje korištenje računalnih resursa na kojima se zaradi.hr sustav izvodi, mimo zaradi.hr Internet stranica bez izričitog pismenog odobrenja udruge „Srce“ je strogo zabranjeno. U svrhu ostvarivanja povezivanja sa zaradi.hr sustavom obratite se udruzi „Srce“ radi daljnjih informacija.

Svi materijali koji se nalaze na zaradi.hr sustavu, zaradi.hr Internet stranicama ekskluzivno su pravo udruge „Srce“ ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način zaradi.hr platforme, zaradi.hr Internet stranica bez izričitog odobrenja udruge „Srce“ strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Zabrana neovlaštenog raspolaganja

Zabranjuje se trećim osobama da bez izričitog pisanog ovlaštenja zaradi.hr neovlašteno koriste programska rješenja zaradi.hr na način da:

posreduju u pružanju zaradi.hr usluge putem svojih programskih rješenja za krajnje korisnike kao i ugradnja u pružanje zaradi.hr usluge svojim udruga „Srce“ poslovnim računom i svojom naknadom (ili na neki drugi način),

razvijaju i distribuiraju vlastita programska rješenja za krajnje korisnike koja se povezuju na zaradi.hr sustav,

neovlašteno pristupaju i koriste zaradi.hr sustav (računalne resurse) u svrhu otkrivanja načina rada sustava i razvitka vlastitih programskih rješenja,

razvijaju sučelja prema zaradi.hr kao npr. povezivanje programskih rješenja za krajnje korisnike sa sučeljem treće strane i potom povezivanje sa zaradi.hr sustavom i slično.

stavljaju u promet ili posjeduju računalni program znajući ili imajući razloga vjerovati da time povređuju pravo zaradi.hr.

Zabranjuje se trećim osobama stavljanje u promet ili posjedovanje u komercijalne svrhe bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.

Postupanje suprotno naprijed navedenom rezultirat će podnošenjem odgovarajućih kaznenih prijava te sudskim postupcima sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te Direktivi Europskog parlamenta i vijeća o pravnoj zaštiti računalnih programa.

Registracija Korisnika - Korisnički račun

Za korištenje zaradi.hr usluge putem zaradi.hr Internet stranice Korisnik se treba prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte i lozinke (zaporke) koje će navesti u postupku registracije Korisnika. Za korištenje zaradi.hr usluge putem zaradi.hr platforme, uz gore navedenu prijavu moguća je i prijava u sustav kao „poslodavac“ i kao „posloprimac“.

U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa udruga „Srce“ će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije na zaradi.hr Internet stranicu, Korisnik daje privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu pružanja zaradi.hr usluge. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila udruga „Srce“ ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na Internet stranici zaradi.hr.

Udruga „Srce“ zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran bez da Korisniku navodi razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa.

Prijava Korisnika kao „poslodavac“ i kao „posloprimac“

Korisnik koji zaradi.hr usluzi pristupa putem zaradi.hr Internet stranice u sustav se može prijaviti kao „poslodavac“ i kao „posloprimac“. Ako se Korisnik u sustav prijavljuje kao poslodavac, prikazat će mu se baza profila posloprimaca, poruke i obavijesti, kao i pregled svih životopisa. Ako se pak prijavljuje kao posloprimac vidjet će pregled svih oglasa za posao, moći će kreirati profile, kao i kontaktirati poslodavce.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

Udruga „Srce“ se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, datum rođenja i sl.). Udruga „Srce“ se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su protokolom te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba.

Udruga „Srce“ neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. adresa e-pošte) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke u zaradi.hr Internet stranici. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke u zaradi.hr Internet stranici, Udruga „Srce“ ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu komunikacije.

Cookies ("kolačići") su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti zaradi.hr Internet stranice. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookiese, a ako ih Korisnik želi isključiti, ima i tu mogućnost. Zaradi.hr se ne služi cookiesima za pohranu osobnih podataka, stoga je privatnost Korisnika zagarantirana.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na zaradi.hr Internet stranicu.

 

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »